CZ EN RU

SAFICHEM GROUP

SAFICHEM GROUP je průmyslová skupina společností působících v chemickém, petrochemickém, strojírenském a farmaceutickém průmyslu. Do jejího portfolia patří společnosti Chemoprojekt, a.s., CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s., TECHNOEXPORT, a.s., VUAB Pharma a.s., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., DUKLA STROJÍRNY s.r.o. a ZVU STROJÍRNY a.s. SAFICHEM GROUP je vlastněná skupinou SAFICHEM GROUP AG ve Švýcarsku. Prostřednictvím svých členských společností vyvíjí obchodní aktivity na všech kontinentech.

 

Chemoprojekt, a.s., je českou projekční, inženýrskou a dodavatelskou společností, která v oblasti chemického průmyslu působí od roku 1950 jako přední dodavatel v oblasti organické a anorganické chemie, petrochemie, rafinerií, zpracování zemního plynu, výroby papíru a celulózy, energetiky a ochrany životního prostředí.

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.,  jsou českou firmou, která se specializuje na produkci z ušlechtilých nerezových materiálů a z mědi. V souladu s dlouholetou tradicí firma usiluje o stabilní a významnou pozici na tuzemském a zahraničním trhu v oblasti strojírenské výroby převážně z nerezových materiálů pro různá průmyslová odvětví, zejména potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl a zemědělství.

 

TECHNOEXPORT, a.s., byl založen v roce 1953, jako podnik zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků, především „vývoz kompletních výrobních závodů a zařízení, zejména energetických, důlních, hutních, chemických a potravinářských“. Technoexport, a.s. působí v současnosti jako vývozce kompletních investičních celků, samostatných provozních jednotek, výrobních uzlů a linek, dílčích strojů a zařízení a náhradních dílů, dále stavebních a montážních prací a dalších služeb souvisejících s těmito investicemi, včetně dodávek formou „na klíč“. Zajišťuje rekonstrukce a modernizace stávajících provozů.

 

VUAB Pharma a.s. je farmaceutická společnost zabývající se výrobou oblasti suchých injekcí a infúzních roztoků, dále produktů: Nystatin pro perorální užití a Nystatin. Mezi služby, které VUAB Pharma, a.s. poskytuje patří: zakázková výroba suchých injekcí, volné kapacity pro lyofilizaci ve velkém; registrační služby pro Českou a Slovenskou republiku; marketingové a obchodní služby pro Českou a Slovenskou republiku; analytické služby v oblasti kontroly kvality (HPLC, GC, IR, UV, LAL-test, biologická analýza).

 

Společnost ZVU STROJÍRNY a.s. vyrábí zařízení pro chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, pro klasické i jaderné elektrárny a příbuzné obory. Vyrábí a dodává kompletní technologická zařízení pivovarů a cukrovarů a zajišťuje  veškeré další činnosti vedoucí k předání investičního celku na klíč.

 

DUKLA STROJÍRNY, s.r.o. se specializuje na tradiční výrobu kotlů a souvisejícího zařízení kotelen. Společnost dodává kotlové jednotky v teplovodním, horkovodním nebo parním provedení od výkonu 240 kg/h do 240 t/h pro spalování hnědého a černého uhlí, zemního plynu, svítiplynu, těžkých i lehkých olejů, průmyslového, nemocničního i komunálního odpadu včetně kotlů na odpadní teplo.