CZ EN RU

Detail novinky

SAFICHEM GROUP OZNAMUJE PŘEVZETÍ AKTIV EXCON STEEL

Hradec Králové, 16. dubna 2015 - Společnost ZVU STROJÍRNY, patřící do přední průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, oznamuje, že převzala výrobní aktiva vč. veškerých technologií, nemovitého, hmotného a nehmotného movitého majetku společnosti EXCON Steel.

K převzetí výrobních aktiv EXCON Steel skupinou SAFICHEM GROUP došlo na základě smlouvy o strategické spolupráci uzavřené se společností Steel Manufacturing Bohemia, vítězem výběrového řízení na prodej podniku EXCON Steel, jež bylo organizováno insolvenčním správcem.

Společně s veškerými aktivy EXCON Steel byli ze strany ZVU STROJÍRNY převzati rovněž všichni zaměstnanci, a ZVU STROJÍRNY se tak staly plnohodnotným nástupcem EXCON Steel ve všech jejích výrobně-technických kompetencích. Nový výrobní závod ZVU STROJÍRNY je tak okamžitě schopen zabezpečovat poptávky zákazníků na realizaci dodávek dle jejich požadavků.

Převzetí kontroly nad komplexními výrobními kapacitami EXCON Steel představuje pro naši skupinu klíčové strategické posílení jejích výrobních kompetencí, zejména pak v oblasti energetiky a chemie. U nového výrobního závodu ZVU STROJÍRNY chceme nyní dosáhnout původních objemů výroby v co nejkratším čase. Skupina je připravena v nadcházejícím období rovněž znovuobnovení aktivit významně kapitálově podpořit. Společně se synergiemi, které budou dosaženy zapojením EXCON Steel do naší skupiny, jsou tak nastoleny příznivé předpoklady pro zajištění stability provozu nového výrobního závodu ZVU STROJÍRNY v krátkém časovém horizontu,“ uvedl Martin Hájek, ředitel pro akvizice a fúze strojírenské větve skupiny SAFICHEM GROUP.

Výrobní možnosti nového výrobního závodu ZVU STROJÍRNY zahrnují zejména výrobu aparátů pro chemický a petrochemický průmysl, výrobu speciálních ocelových konstrukcí
i výrobu komponentů pro speciální ekologické projekty. EXCON Steel v minulosti realizovala referenční projekty pro AERO Vodochody, Škoda Power, Alstom Power, Borsig, Gaspromneft, Spolana, Duslo Šala apod. EXCON Steel byla rovněž smluvním partnerem francouzské společnosti AREVA a amerického Westinghouse pro dodávky při realizaci dostavby Jaderné elektrárny Temelín. „Na tyto reference chce SAFICHEM GROUP jako nový provozovatel aktiv EXCON Steel nejenom plně navázat, ale rovněž je zásadním způsobem posílit,“ řekl Martin Hájek.

V současnosti zahrnuje skupina SAFICHEM GROUP vedle převzatých aktiv EXCON Steel také strojírenské společnosti ZVU STROJÍRNY, PACOVSKÉ STROJÍRNY a DUKLA STROJÍRNY. Aktivity strojírenské divize jsou v oblasti projekce a dodávky pivovarských technologií dále podporovány dceřinou společností DIO Hradec Králové. Fungování strojírenské divize je doplněno aktivitami inženýrsko-dodavatelských společností ve skupině – Chemoprojekt a CHEMOPROJECT NITROGEN, obchodně-exportní společností TECHNOEXPORT a farmaceutickou společností VUAB Pharma.

O SAFICHEM GROUP

SAFICHEM GROUP je přední průmyslová skupina vlastněná společností SAFICHEM GROUP AG se sídlem ve Švýcarsku. Mezi členy SAFICHEM GROUP patří Chemoprojekt, a.s., CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s., TECHNOEXPORT a.s., VUAB Pharma a.s., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., ZVU STROJÍRNY, a.s., DUKLA STROJÍRNY, s.r.o. Výše uvedené společnosti působí v oblasti chemického, petrochemického, farmaceutického, energetického a potravinářského průmyslu. SAFICHEM GROUP vyvíjí prostřednictvím svých členů obchodní aktivity na všech kontinentech. 

Pro více informací kontaktujte prosím:
Tereza Procházková, tereza.prochazkova@bestcg.com, 602 250 487
Barbora Dlabáčková, barbora.dlabackova@bestcg.com, 602 161 138