CZ EN RU

Detail novinky

Generální ředitel

Společnost ZVU STROJÍRNY s potěšením oznamuje, že na místo generálního ředitele jmenovala od 1. června 2016 Vladimíra Kyselu. Dosavadní generální ředitel Vladimír Čepelík bude nově zastávat funkci obchodního ředitele ZVU STROJÍRNY. Vladimír Kysela bude mít odpovědnost za řízení společnosti, dlouhodobý strategický rozvoj, optimalizaci produktového portfolia a posílení exportní výkonnosti.

Vladimír Kysela má více než dvacetiletou praxi v řídicích funkcích velkých strojírenských a elektrotechnických společností. Před nástupem do ZVU STROJÍRNY působil ve společnosti ABB s.r.o., kde měl v pozici viceprezidenta společnosti postupně na starosti divizi systémů pro energetiku a divizi procesní automatizace. V souběžné roli ředitele pro strategický rozvoj ABB v České republice koordinoval zavádění specifických průmyslových iniciativ, průzkum trhu a vstup na trh v nových segmentech, jako jsou např. datová centra, kolejová vozidla, inteligentní sítě, e-Mobilita. Byl zodpovědný za strukturované posuzování akvizičních cílů. V roce 2014 byl finalistou v národní soutěži Manažer roku, pořádané Svazem průmyslu a Manažerskou asociací.

Jeho předchozí pracovní pozice jsou dále spjaté např. se společnostmi STAVOPROJEKT nebo PLASTON, kde vedl tři roky výrobní závod dceřiné firmy v České republice. Byl také členem představenstva Plaston Group, Widnau ve Švýcarsku. Zasloužil se o rozvoj společnosti, převod výrobních linek do České republiky a implementaci standartních nástrojů řízení a reportingu.

Vladimír Kysela získal inženýrský diplom na Českém vysokém učení technickém v Praze. Dále se vzdělával např. na IMD (International Institute for Management Development) v Lausanne nebo na Erickson College International v Praze.  Je 1. místopředsedou České elektrotechnické asociace a členem představenstva vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.