CZ EN RU

VÝROBNÍ MOŽNOSTI

Charakter výrobní základny

 
Výrobní prostory ZVU STROJÍRNY, a.s. jsou přizpůsobeny strojírenské výrobě investičních celků. Původně zahrnovaly tři výrobní provozy (Kotlárna, Mechanické dílny, Chemie), které byly umístěny ve dvou výrobních halách. V letech 2015 - 2018 prošly strojírny velkou proměnou, došlo ke sloučení tří výrobních provozů do jednoho velkého modernizovaného plně vybaveného vrýobního provozu. ZVU STROJÍRNY, a.s. se dnes řadí mezi významné evropské hráče s celosvětovou působností.
 
Společnost výrobu realizuje ve třech základních provozech: 
 
Provoz kotlárny je určen především pro výrobu z nerezových materiálů. K tomu má potřebné vybavení, tj. zařízení pro broušení zejména vnitřního povrchu potravinářských zařízení, pracoviště pro moření a pasivaci nerezových výrobků, automatické svařování částí nádob a navařování chladicích duplikátorů cylindro-konických tanků do pivovarů. Výrobní plocha provozu je 13 000 m2, haly jsou vybaveny několika jeřáby o nosnostech až 63 t, jejichž spřažení umožňuje manipulaci s břemeny převyšující hmotnost 200 t. Kompletační hala je vybavena montážní jámou 7 m hlubokou, která umožňuje manipulaci a kompletaci aparátů ve vertikální poloze.
 
Provoz chemie je určen především k výrobě těžkých aparátů pro chemický průmysl i energetiku. K tomu má potřebné vybavení, např. automatické tryskání a povrchovou úpravu plechů, pálicí a úkosovací zařízení k úpravě hran pro svařování, zkružovací válce pro tloušťky plechů 120 mm, těžké obráběcí stroje umožňující opracování rozměrných výrobků, zařízení pro hlubinné vrtání otvorů v trubkovnicích, svařovací automaty a pracoviště pro navařování vnitřních i vnějších povrchů speciálními materiály, svařování do hluboké spáry až 170 mm, žíhací komoru a stavitelnou žíhací pec a kabinu pro povrchové úpravy. Výrobní plocha provozu je 30 000 m2, haly jsou vybaveny jeřáby do nosnosti 63 t, expedice je možná do rozměrů 7 000 x 8 000 mm a realizuje se jak po železnici, tak po silnici. 
 
Provoz mechanické dílny je určen k obrábění detailů i hotových výrobků. Je vybaven NC stroji pro přesné opracování a kopírování tvarů. Má i montážní část s určením pro kompletaci točivých zařízení, např. cukrovarnické a chemické odstředivky, dopravní zařízení a stroje pro zpracování masa. Výrobní plocha provozu je 9 000 m2, expedovat je možné výrobky o rozměrech 5 300 x 4 800 mm po železnici i po silnici.
 

Výroba titanových zařízení v ZVU STROJÍRNY, a.s.: ZVU STROJÍRNY, a.s. jsou tradičním dodavatelem zařízení do chemického a petrochemického průmyslu, kde jsou často požadována zařízení, které musí vydržet pracovat v agresivním prostředí, vysokých teplot a tlaků. Z tohoto důvodu se často na konstrukci těchto zařízení používá titan nebo titanové slitiny. Titan je lehký a velmi odolný kov, který splňuje ty nejnáročnější požadavky. Jeho zpracování, a to především sváření, vyžaduje sofistikované postupy a velmi čisté prostředí. ZVU Strojírny v minulém roce modernizovali takzvané „titanové pracoviště“ kde probíhá výroba aparátů z titanu a nerezových ocelí. Za posledních šest měsíců (2018-2019) ZVU STROJÍRNY, a.s. vyrobili a kontrahovali několik aparátů z titanu. Především jsme hrdí na výrobu dvou velkých celotitanových kolon určených pro čištění koksárenských plynů v největší české huti v České republice (ArcelorMittal). V současné době (květen 2019) dokončujeme výrobu speciálního výměníku do výroby kyseliny dusičné, kde jsou použity titanové trubky a titanem plátované trubkovnice. Na začátku léta 2019 začneme s výrobou dvou 75t titanových parních kondenzátorů pro elektrárnu v Indonésii.

 

ZVU STROJÍRNY, a.s. tímto pokračují v dlouhé úspěšné historii výroby náročných zařízení pro chemický a petrochemický průmysl s dodávkami do celého světa.

 
Podporu pro výrobu poskytuje materiálová zkušební laboratoř, kde je možné provádět mechanické zkoušky, chemické rozbory, testy korozní odolnosti a metalografické analýzy. Montážní provozy jsou vybaveny certifikovanými pracovišti k provádění RTG a UZ kontroly.  

 

Všeobecné nákupní podmínky společnosti ZVU STROJÍRNY, a.s.

Všeobecné nákupní podmínky