CZ EN RU

ENERGETICKÝ PRŮMYSL

ZVU STROJÍRNY disponují výrobními, technologickými a kvalifikačními možnostmi, díky nimž nacházejí uplatnění i v energetickém průmyslu. Společnost se specializuje na konstrukci a výrobu zařízení v jednoúčelovém i opakovaném provedení, k jejichž zhotovení používá obvyklé a ušlechtilé oceli včetně neželezných slitin a titanu.

Veškeré technické parametry, ale i například povrchová úprava splňují požadavky kladené na zařízení pro energetický průmysl.

Technicko-výrobní zázemí společnosti umožňuje navrhovat a vyrábět teplosměnné aparáty do hmotnosti 300 t a velikosti teplosměrné plochy 14000 m2. Mezi odběratele patří firmy z oblasti klasické i jaderné energetiky a uranového průmyslu, kterým společnost dodává široký sortiment výrobků od kondenzátorů, přes speciální trubkové svazky, kotle, výměníky, tlakové i netlakové nádoby, až po filtry, speciální odstředivky a nádoby s míchadly.

Ty jsou určeny zejména k procesům kondenzace, regenerace a skladování provozních médií, včetně uskladňování vyhořelého jaderného paliva.

Společnost zároveň nabízí kouřovody, mlýny, překladače popílku a absorbéry, využitelné v oblasti tepelných elektráren. V rámci ekologických programů je nabídka doplněna o stacionární části větrných elektráren.

ZVU STROJÍRNY dodávají zařízení pro energetický průmysl v rámci evropského kontinentu a své obchodní aktivity rozšiřují také do jihovýchodní Asie, Ameriky a Afriky.