CZ EN RU

CHEMICKÝ PRŮMYSL

V sektoru chemického průmyslu patří ZVU STROJÍRNY mezi významné výrobce a dodavatele - zajišťují  pevnostní výpočty, konstrukční návrhy a výrobu náročných zařízení pro oblast organické i anorganické chemie a petrochemie.

Hlavními výrobky jsou kolony, tlakové nádoby (včetně vysokotlakých), výměníky, vinuté výměníky, reaktory či speciální nádrže. Uplatňují se nejčastěji při procesech výroby kyseliny dusičné a produktů z ní, močoviny a kyseliny sírové, k čištění a sušení plynu či zpracování ropy. Společnost má výrobní technologie pro výrobu náročných chemických zařízení. Např. schopnost navařovat vnitřní povrchy aparátů vrstvou ze speciálních materiálů, svařovat tloušťky plechů do 120 mm, vrtat otvory hluboké 500 mm a opracovávat rozměrné díly na NC strojích.

Typickým výrobkem je vysokotlaký stripper pro jednotku močoviny o výkonu 1 500 t/den, utilizační kotle do výrobny čpavku či absorpční kolona do výrobny HNO3. Společnost disponuje speciálně oddělenou výrobní lodí s podlahou z litého betonu, splňuje tak přísné podmínky, jež jsou kladeny na výrobu speciálních zařízení a materiálů pro segment chemie. ZVU STROJÍRNY dodávají kompletní technologická zařízení pro chemický a petrochemický průmysl na všechny světové kontinenty.